Frakt Sverige 49 kr. Fraktfritt vid order över 500 kr.

Vi strävar efter att bara erbjuda det bästa till dig som kund. Ekologiskt och giftfritt är något som borde vara självklart för alla produkter vi kommer i kontakt med i vår vardag. Tyvärr är det inte så. Till och med leksaker och hudvårdsprodukter för barn innehåller farliga kemikalier. Vi gör det lättare för dig att välja bra produkter till dig och dina barn. Här kan du läsa om vad vi gör för dig och för miljön men även om ekologiska märkningar och om olika gifter som vi utsätts för varje dag.

VARFÖR EKOLOGISKT? 
Det finns en mängd fördelar med att handla ekologiskt. För vår framtids skull bör vi göra så lite avtryck i miljön som möjligt. Genom att handla ekologiskt så skyddar vi både oss själva och jorden vi bor på. Vi kommer dagligen i kontakt med en mängd farliga kemikalier genom maten vi äter, luften vi andas, möbler och utrustning i vårt hem, kläderna vi bär och alla hygienprodukter vi använder direkt på huden. Dagens slit och slängsamhälle har även fått konsekvenser för djurlivet i havet där stora öar av plastskräp flyter runt och  förgiftar och kväver fåglar, fiskar och djur.

Konventionell odling kräver en mängd bekämpningsmedel som sprutas ut och dröjer sig kvar i luften som människor och djur sedan andas, man använder även stora mängder konstgödsel. Vid ekologisk odling är det förbjudet att använda kemikalier som kan läcka ut och förorena dricksvatten och miljö. Ekologisk odling ger alltså en mindre miljöbelastning än konventionell odling. Genom att handla ekologiska material så undviker vi också att kroppens största organ, huden, kommer i kontakt med kemikalier. Ekologiska material är till exempel skonsammare för personer med hudåkommor, spädbarns känsliga hud och den känsliga miljön i underlivet hos kvinnor.

Totalt sett är det bättre för våra kroppar, våra hem, vår planet och för kommande generationer att vi handlar ekologiskt. Alla kan vi göra något! Genom att handla ekologiskt och giftfritt, återvinna och ställa krav som konsumenter kan vi vara med och påverkar vår egen hälsa och miljön positivt.

 

MILJÖ:
Vi bryr oss om vår miljö! Bli därför inte förvånad om dina varor kommer i en begagnad kartong och med begagnat packmaterial. Vi återanvänder alla våra kartonger för miljöns skull. Självklart är kartongen hel och ren då vi skickar den till dig. Våra kontors och förbrukningsartiklar är miljövänliga. Vi har gjort ett aktivt miljöval  att undvika direktreklam  och pappersfakturor. Vår reklam finns på webben och fakturor mailas. Du som konsument kan själv välja om du vill skriva ut en papperskopia av din faktura. Vi försöker göra så få avtryck i miljön som möjligt. Vi strävar hela tiden efter att använda oss av miljövänliga leverantörer som har människorätt i fokus. Vi källsorterar och köper så lite plastprodukter som möjligt. Finns det ett annat alternativ än plast så använder vi det. Vi gillar inte plast! Plast är varken bra för människa eller miljö. 

Vi packar ditt paket med vår kärlek till miljön som högsta prioritet - därför återanvänder vi det vi kan och använder inget onödigt emballage. Självklart utan att för den skull tumma på kvalitet och för att kunna skicka på säkraste sättet för just de varor som du har beställt. Är det just ett fint inslaget paket du vill ha för att ge bort så maila oss dina önskemål så kan vi med alla säkerhet lösa det till dig!

 

 

REACH:
Reach är en förordning för Europeiska unionen, som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier, samtidigt som den ökar konkurrenskraften inom EU:s kemikalieindustri. Den främjar även alternativa metoder för en farlighetsbedömning av ämnen för att minska antalet djurförsök.

I princip gäller Reach för alla kemiska ämnen, inte enbart de kemiska ämnen som används inom industriell behandling, utan även dagligen, till exempel i rengöringsprodukter och målarfärger samt i varor som kläder, möbler och hushållsapparater. Därför inverkar förordningen på de flesta företag över hela EU. Reach lägger bevisbördan på företagen. För att uppfylla kraven i förordningen måste företag identifiera och hantera de risker som är kopplade till de ämnen de tillverkar och saluför inom EU. De måste uppvisa för Echa hur ämnet kan användas säkert, och de ska meddela tillämpliga riskhanteringsåtgärder till användarna.
Om riskerna inte kan hanteras kan myndigheterna begränsa användningen av ämnena på olika sätt. På lång sikt bör de flesta farliga ämnen ersättas med mindre farliga alternativ. Reach står för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007.

Reach upprättar förfaranden för insamling och utvärdering av information om ämnenas egenskaper och farlighet. Företag måste registrera sina ämnen, och för att göra detta ska de arbeta tillsammans med andra företag som registrerar samma ämne. Echa erhåller enskilda registreringar och kontrollerar att dessa uppfyller kraven, och EU:s medlemsstater utvärderar utvalda ämnen för att förtydliga inledande betänkligheter för människors hälsa eller miljön. Myndigheternas och Echas vetenskapliga kommittéer bedömer huruvida riskerna med ämnena kan hanteras. Myndigheter kan förbjuda farliga ämnen om riskerna med dem inte går att hantera. De kan även besluta att begränsa eller kräva ett förhandstillstånd för användningen.

Reach inverkar på ett stort antal företag inom många branscher, till och med de företag som inte anser sig ha något att göra med kemikalier.

Läs mer om REACH. 
 

KBT:
KbT är en Tysk märkning och lyder på engelska: Controlled Biological- Organic- Breeding of animal och betyder på svenska: Kontrollerad Biologisk och Ekologisk uppfödning av djur. Det tyska certifikatet är strikt och reglerar allt från marken djuren betar på till spinnandet av garnet.
KBT-certifikatet garanterar följande: 
Den ekologiska ullen kommer från får som betar på gräsfält som är fria från kemisk gödning och kemiska bekämpningsmedel. KBT-certifieringen garanterar att fåren inte behöver utstå mulesing. Ullen är alltså Mulesingfri! Mulesing är ett smärtsamt ingrepp som görs på fåret för att undvika insektsangrepp. Tvättningen av ullen görs med skonsamma rengöringsmedel. Blekning är förbjudet. Spinningen görs med en biologisk spinningolja. Infärgningen sker med giftfria mineralfärger som varken skadar fibrer eller framkallar allergier. Garnet får inte genomgå någon form av kemisk eller syntetisk behandling.

GOTS: 
Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedjan innefattar flera steg; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget.

GOTS-märkningen gäller för naturfiberprodukter, garn, tyg och kläder samt förpackningsmaterial.

Kriterierna för Miljöhänsyn:
Ekologisk odling: Det finns två nivåer; en produkt som bär GOTS märket med nivån ‘organic’ måste innehålla minst 95% certifierad ekologisk fiber. En textilieprodukt med märkningen ‘gjord med ekologisk’ måste innehålla minst 70 % ekologisk fiberråvara.
Konstgödsel: Ej tillåtet.
GMO: Är förbjudet i alla stadier.
Kemikalier: Kriterierna omfattar regler för användandet av kemikalier i odling och beredning.
Vattenanvändning: Vattenreningsverk är obligatoriskt. Operatörer måste även ha en policy för att minimera slaggprodukter.
Blekning: Klorinblekning är inte tillåtet.
Förpackningar: Förpackningsmaterial får inte innehålla PVC. Från 1 januari 2014 ska papper och kartong i förpackningsmaterial vara återvunnet, eller certifierat enligt FSC eller PEFC.

Kriterierna för Hälsa:
Kontroll av kemikalieanvändning i tillverkning: Ja.
Det är förbjudet att använda över ett visst gränsvärde av giftiga tungmetaller, formaldehyd, blekningsmedel, aromatiska lösningsmedel.
GMO är förbjudet.
De färdiga textilprodukterna får inte innehålla några hälsoskadliga ämnen.

Arbetsvillkor:
ILO:s kärnkonventioner ska följas.
Informerar om arbetarnas rättigheter? Nej, det finns ingen sådan mekanism.
Säker arbetsmiljö: Det finns regler för en säker och hygienisk arbetsplats. Arbetare får regelbunden hälso- och säkerhetsträning.
Tillämpas minimipris för att täcka produktionen eller levnadslön? Ja, man tillämpar levnadslön.

Kvalitet:
Krav på slitage, färg –tvätt och ljusbeständighet: Ja

Kontroll:
Oberoende kontroller: Certifierande organ måste vara godkända revisorer enligt ISO 65.
Frekvens på kontroller: Revisionerna sker årligen.

Våra Lekmattor, Förkläden, Haklappar och Mjukdjur är GOTS cerifierade! 

Länk till GOTS hemsida

Texten är lånad med tillstånd av: http://www.medvetenkonsumtion.org/om

CE-MÄRKNING:
CE-märket finns på en rad olika produkter. Hjälmar, leksaker och glasögon är exempel på produkter som måste vara CE-märkta för att få säljas. Genom att sätta CE-märket på sin produkt visar tillverkaren att produkten uppfyller EU:s säkerhetskrav. Systemet med CE-märkningen används på produkter med helt olika risker. En leksakstillverkare kan själv kontrollera om hans produkt uppfyller kraven medan en firma som tillverkar pacemakers måste låta oberoende experter kontrollera produkten innan den kan CE-märkas. EU:s säkerhetskrav har ersatt de nationella krav som varje medlemsland tidigare hade. En produkt som är CE-märkt kan därför säljas i alla EU:s medlemsländer utan att behöva uppfylla några ytterligare krav. CE-märket är en säkerhetsstämpel som ger varor fritt tillträde till det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES (dvs. EU, Island, Norge och Liechtenstein). Tanken med CE-märket är nämligen inte bara att skydda konsumenterna utan också att underlätta den fria rörligheten för varor på EU:s inre marknad. Vissa produkter får inte säljas i EU om de inte är CE-märkta. Det gäller bland annat datorer, leksaker, hemelektronik och medicinsk utrustning, som står för över 30 % av industriproduktionen. CE-märkningen bör ej förväxlas med den falska CE-märkningen som har ett kortare mellanrum mellan bokstäverna.

Läs mer om CE-märkingen här.

 
Soil association:
Soil Association är Storbritanniens ledande certifierande välgörenhetsorganisation som främjar och utvecklar hållbara ekologiska strategier för livsmedel, jordbruk och andra produkter. Soil association certifierar alla sektorer av marknaden, inklusive mat, lantgårdar, textilier, hälso-och skönhetsvård, restauranger och även timmer. Grundades 1946 och målsättning har alltid varit att främja ekologiskt jordbruk som ett hållbart alternativ till intensiva jordbruksmetoder. De jobbar för säkrare, hälsosammare produkter och produktionsmetoder. Soil Association hade en ledande roll i utvecklingen av Global Organic Textile Standards (GOTS). Soil Associations standard fastställer strikta riktmärken för ekologisk livsmedelsproduktion, förpackning, djurskydd, naturvårdsavtal, rester och tillsatser i syfte att lugna konsumenten över kvaliteten på produkter med ekologisk märkning. Standarderna granskas regelbundet av oberoende kommittéer och går igenom en rigorös kontroll för att säkerställa att de hålls högt, men uppnåeliga. The Soil Association arbetar också på europeisk och internationell nivå för att bidra till att uppnå genomgående höga ekologiska standarder i alla instanser och myndigheter. Det är en av de första ekologiska standardiseringsorgan för att utesluta nanomaterial från sina ekologiska produktions standarder. För att mat ska få märkas som Ekologisk med Soil Associations logo så måste minst 95% av ingredienserna vara av ekologiskt ursprung.

Våra Tamponger, Chokladkakor och Teer är ceritifierade av Soil Association!

Länk till Soil Association.

FAIRTRADE:

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som syftar till att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor genom kriterier för lönenivå, ett minimipris som överskrider produktionskostnaderna och långsiktiga handelsavtal. Produktionen sker under förhållanden som följer de mänskliga rättigheterna.

Fairtrade certifierar produkter som t ex kaffe, te, kakao, frukt.

Kriterierna för Miljöhänsyn:
Ekologisk odling: Nej, det är ingen ekologisk certifiering, men 60% av de Fairtrade-certifierade produkterna som säljs i Sverige är ekologiska eftersom de är dubbelcertifierade. 
Internationellt är cirka 30 % av producenterna av Fairtrade ekologiskt certifierade enligt KRAV:s regler.

Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel: är inte förbjudna som sådana. Man söker minimera användningen av syntetiska och andra gödsel- och bekämpningsmedel. Kriterierna för bekämpningsmedel följer internationella regleringar: Stockholm (POP), Rotterdam (PIC), PAN samt WHO:s listor över förbjudna kemikalier. Det ska finnas buffertzoner kring odlingen för att bevara biologisk mångfald och skydda djur, natur och vatten.
GMO är förbjudet.
Vattenanvändning: Det finns krav på att vatten ska användas på ett sådant sätt att användningen inte skadar miljön.
Förpackningar: Inga speciella krav ställs på förpackningsmaterial.

Kriterierna för Djuromsorg:
Inte tillämpbart, inga djurprodukter certifieras.

Kriterierna för Hälsa:
Inte tillämpbart eftersom certifieringen endast gäller råvaran och inte förädlingen till livsmedel.

Kriterierna för Arbetsvillkor:
ILO:s kärnkonventioner ska följas, samt ILO Konventionen 155 om Arbetshälsa och säkerhet, samt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Lön: Anställda på plantage och fabriker ska få en lön som ligger i nivå med eller överstiger den lagstadgade minimilönen i landet, eller ett regionalt genomsnitt. Odlare får ett minimipris på sina varor som täcker produktionsomkostnaden. De får också ett ekonomiskt tillskott i form av en premie. Premien kan användas till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t.ex. en ny skola, hälsovård, eller investeringar i produktionen. Beslutet om hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna.

Kriterierna för Kontroll:
Oberoende kontroller? Certifiering av FLO-Cert, som ägs av Fairtrade International men drivs som ett oberoende internationellt certifieringsorgan, med ansvar för inspektioner och certifiering av producentorganisationer och exportörer/importörer.

Frekvens på kontroller? 
Kontroller att kriterierna uppfylls utförs årligen. Det finns krav på gradvisa förbättringar enligt utvecklingskriterierna.

En del av våra Chokladkakor är Fairtrade-märkta!  

Länk till Fairtrades hemsida

Texten är lånad med tillstånd av: www.medvetenkonsumtion.org/om
 
IMO:
The Institutet för Marketecology (IMO) är ett mycket erfaret internationellt organ för inspektion, certifiering och kvalitetskontroll av ekologiska, miljövänliga och socialt ansvarsfulla produkter. IMO är en global partner för att säkerställa hög hållbar och etisk prestanda. IMO har varit verksam inom området för ekologisk certifiering i mer än 20 år. Idag är IMO också känd som pionjär inom sektorerna för naturliga textilier, trä och skogsbruk, fiske och vattenbruk och rättvis handel och socialt ansvarstagande övervakning. IMO har ett gott rykte för sina framgångsrika insatser i främjandet av regional utveckling.

De flesta av vår Bambuprodukter är certifierade av IMO control!


Länk till IMO.


FSC:
FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council.
FSC utvecklar regler och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen. Den som vill följa reglerna kan certifiera sitt skogsbruk. Systemet är frivilligt och globalt. FSC har tio grundprinciper som gäller för alla certifieringar i hela världen. Dessa inkluderar bl.a. att lagar om ägande-, nyttjanderätter och urbefolkningars rättigheter följs, att skogsbruket förstärker det lokala samhället och arbetarnas välfärd, att det finns en plan för hur intensivt man kan bruka marken, bevarande av biologisk mångfald, vattenresurser och urskog.

I Sverige finns FSC-märkta trädgårds- och kontorsmöbler, grillkol, trägolv och förpackningar och papper.

Kriterier för Miljöhänsyn: 
FSC:s regler slår bland annat vakt om hotade djur och växter, vattenresurser och markens framtida förmåga att bära skog. Det är förbud mot användandet av farliga kemikalier.

Kriterier för Arbetsvillkor: 
I en FSC- certifierad skog har ursprungsfolk rätt att använda skogen som de alltid gjort. Bostäder och jaktområden ska bevaras och heliga platser skyddas. Människor som bor och verkar i skogens närhet ska ha möjlighet att påverka skogsbruket. De som arbetar i skogen ska ha rimlig lön, säkra arbetsförhållanden, rätt till fortbildning och rätt att organisera sig fackligt.

Kontroll: 
Det finns två typer av certifikat: skogsbrukscertifikat och spårbarhetscertifikat. I båda fallen sker certifiering och kontroll av oberoende certifieringsföretag. FSC godkänner och kontrollerar certifieringsföretag, som sedan godkänner och kontrollerar certifikatsinnehavarna. Kontrollbesök görs minst en gång per år.

Länk till FSC:s hemsida  

International Standards (ASTM):
ASTM står för American Society for Testing and Materials och är känd som den största frivilliga organisationen för utveckling av standarder i världen. Idag finns det ca 12.000 ASTM standarder som används världen över för att förbättra produkternas kvalitet, öka säkerheten, underlätta marknadstillträde och handel, och bygga upp konsumenternas förtroende. ASTM International har t.ex. etablerat säkerhetskrav för leksaker som är avsedda att användas av barn under 14 års ålder.

ASTM:s Hemsida

European Safety Standards (EN71):
Den Europeiska standarden EN71 etablerades 1990 och anger säkerhetskrav för leksaker. Enligt lag måste alla leksaker som säljs inom EU överensstämma med EN71 standarden. PVC:

PVC ger miljöproblem under såväl tillverkning, användning som destruktion. Problemen vid användningen hänger framför allt ihop med mjukgörare som används för att göra plasten böjlig. Mjukgörare avges hela tiden och de kan orsaka sjukdomar. Välgrundade misstankar finns om störningar av reproduktionen för såväl kvinnor som män. EU har förbjudit ett antal mjukgörare, men de mjukgörare som alltjämt får användas går inte fria från misstankar. Inom sjukvården pågår på många håll en generell utfasning av PVC-produkter. Vid förbränning av PVC-plast avges farliga kemikalier till exempel, saltsyra och dioxiner. Många kommuner har infört totalstopp för PVC-golv i daghem och institutioner. Ett tips är att undvika plast och klädtryck som är lite "kladdiga”, eftersom de kan innehålla PVC. Naturskyddsföreningens råd är att undvika PVC helt. Det finns oftast alternativ.

PVC finns i många produkter, exempelvis i plastgolv, elkablar, tröjtryck, plastdukar och i mjuka plastleksaker. 

Alla Leksaker hos Lapland Eco Store är helt fria från PVC.


PVC-plast är märkt med siffran 03.
FTALATER:

Ftalater misstänks vara hormonstörande och hänga ihop med utvecklandet av flera kroniska sjukdomar som allergi, fetma, neuropsykiatriska sjukdomar, skador på könsorganen och störningar i reproduktionsförmågan för både kvinnor och män. Ftalaten och mjukgöraren DEHP används ofta i parfym som doftfixerare.  

Ftalater kan finnas i diverse produkter av mjuk plast som tex. sandaler, pennskrin, suddgummin, kondomer och plasthandskar. Det förekommer även i vinyl, kablar, PET flaskor, i sjukvårdsmaterial, golvmattor, byggmaterial, plastförpackningar, kläder, tröjtryck som känns kladdiga och i leksaker.  

Lapland Eco Store säljer bara giftminimerade Leksaker utan Ftalater, våra hudvårdsprodukter är också helt fria från Ftalater och DEHP. DEHP hör till de ftalater som förbjudits i produkter för små barn. 

Ftalater kan finnas i plaster märkta med siffran: 03.

 
FLAMSKYDDSMEDEL:

Flamskyddsmedel används för att ett material inte ska börja brinna så lätt och för att minska spridningen av en brand. Vissa flamskyddsmedel kan vara hälso- och miljöskadliga. De medel som ingår i gruppen flamskyddsmedel har olika grad av miljöpåverkan och vissa av dem är förbjudna i Sverige, medan andra tillåts. Den främsta åtgärden för att förhindra att flamskyddsmedel kommer ut i naturen är att återvinna produkten som innehåller flamskyddsmedel på rätt sätt. Bromerade flamskyddsmedel lagras både i miljön och i människors kroppar. Det finns risk för att de kan skada ofödda barn, ha hormonstörande effekter och orsaka cancer.

Flamskyddsmedel kan finnas i bilbarnstolar, möbler, kläder, datorer, tv-apparater, barnvagnar, madrasser och till och med i gosedjur.

Våra mjukdjur är helt fria från flammskyddsmedel!
FLUORERADE ÄMNEN:

På grund av sina ytaktiva egenskaper och sin värme- och kemikaliebeständighet har högfluorerade organiska ämnen fått en mycket spridd användning i kemiska produkter och material med syfte att åstadkomma släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. Ämnenas speciella ytaktiva egenskaper bidrar också till ett avvikande beteende i biologiska system. Istället för att som många andra miljögifter (till exempel DDT och tungmetaller) lagras i fettvävnad hos människor och djur, binder de till proteiner och lagras i lever och blod. 

Det två mest undersökta fluorerade ämnena är perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA). PFOS och PFOA är bioackumulerande, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer. PFOA:s egenskaper är inte färdigutredda, ämnet är sannolikt reproduktionsstörande och möjligen också cancerframkallande. PFOS har uppmätts i prover från vitt skilda djurarter, även långt från industrialiserade områden. Mycket höga halter har uppmätts i toppkonsumenter i olika miljöer, t.ex. arktiska isbjörnar, fjällrävar, havsörn och mink i USA och sälar i Bottenviken. Både PFOS och PFOA har hittats i blod från allmänbefolkningen, i Sverige och i stort sett över hela världen. Båda är extremt svårnedbrytbara. 


Högfluorerade ämnen används exempelvis vid impregnering av papper och textilier, i rengöringsmedel (till exempel golvpolish), vaxer, bilvårdsprodukter, snabbmatskartonger, bakplåtspapper, bullformar och i vissa typer av brandsläckningsskum. De används även i verkstads- och elektronikindustrin, t.ex. som hjälpkemikalie i ytbeläggningsprocesser. 

 
BPA:

1936 skapades Bisfenol-A (BPA) som ett syntetiskt hormon och i slutet av 1980 talet introducerade ryssen Dianin det som stärkande komponent i polykarbonatprodukter (PC). BPA är hormonstörande och svenska experter tror att BPA kan ha en koppling till fetma, diabetes och en rad psykiska sjukdomar. 

BPA används ofta i plast som nappar och nappflaskor är tillverkade av för att göra plasten genomskinlig och splittersäker. Sverige har infört ett förbud mot BPA i nappar och nappflaskor men även om nappflaskan är BPA-fri så kan plasten läcka skadliga kemikalier som absolut inte ska finnas i barnens mjölk, ersättning eller välling. BPA-fria plastflaskor är inte heller någon garanti för att flaskan är giftfri, vilket nya undersökningar visar. De giftiga ämnena fälls ut mer då plastflaskor utsätts för varma vätskor, micro och diskmaskin.

Andra produkter som innehåller BPA är engångsbestick av plast, konservburkar, kvitton, plastförpackningar, plastburkar för matförvaring, sport-vattenflaskor och sportartiklar bla. Undvik även aluminiumflaskor eftersom de kan ha en plastfilm av BPA på insidan. 

Om du vill känna dig riktigt säker så ska du välja en vattenflaska i rostfritt stål eller i glas. PURAS, Klean Kanteens & EarthLusts flaskor är tillverkade i rostfritt stål, helt plastfira och säkra för dig och din familj. Även nappflaskor bör vara tillverkade av glas eller rostfritt för att vara säkra för din bebis. Vi har även engångsbestick i Ekologisk bambu som är helt fria från gifter.


BPA kan finnas i plaster märkta med siffran 07. 
POLYSTYREN:

Polystyren eller styrenplast är i sin rena form mycket billig och är därför mycket vanlig. Styren är ett hårt och styvt material med god elektrisk isoleringsförmåga. Det är mycket brandfarligt och brinner snabbt.

Styren används i förpackningar, engångsartiklar (T.ex. engångsplastmuggar, engångsbestick), plastsugrör, leksaker, köksmaskiner, datorer, yoghurtburkar, plastbyggsatser, isoleringsmaterial, frigolit och i Napalm. Styren används i expanderad form i cellplast i exempelvis köttråg i mataffären. 

Vi har giftfria och miljövänliga muggar och sugrör i rostfritt stål och engångsbestick i Bambu! 

Polystyrenplast är märkt med siffran 06. 

Priser i: