Stäng

Till kassanDin kundvagn(0)

Till kassan
Kundvagnen är tom
Totalt 0:-
699:- kvar till fri frakt
Snabb leverans Miljövänligt packmaterial Trygg betalning Fri frakt över 699 kr
Snabb leverans Miljövänligt packmaterial Trygg betalning Fri frakt över 699 kr
Favoriter (0)

Ekologiskt & Giftfritt

VARFÖR ÄR DET BRA ATT HANDLA EKOLOGISKT? 

Genom att handla ekologiskt skyddar vi både oss själva och vår planet.

Vi kommer dagligen i kontakt med en mängd farliga kemikalier genom maten vi äter, luften vi andas, möbler i vårt hem, kläderna vi bär och alla hygienprodukter vi använder. Dagens konsumtionssamhälle påverkar även livet i havet där bl.a. stora öar av plastavfall flyter runt och förgiftar och kväver fåglar, fiskar och andra djur.

Vid konventionell odling används stora mängder konstgödsel och bekämpningsmedel som dröjer sig kvar i luften vi andas. Ekologisk odling tillåter dock inga kemikalier som kan läcka ut och förorena dricksvatten och miljö. Kort sagt har ekologisk odling mindre påverkan på miljön än konventionell odling.

Ekologiska material är mer skonsamma mot huden och gör att vi slipper exponera hyn för kemikalier vilket är extra viktigt för personer med hudåkommor, för spädbarnshud och barns hud. Genom att handla ekologiskt och giftfritt, återvinna och ställa krav som konsumenter kan vi alla vara med och påverka såväl vår egen hälsa som miljön till det bättre!

 

Här kan du läsa om olika märkningar och förordningar

GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil. GOTS omfattar såväl sociala som miljömässiga krav. Märkningen syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits i hela produktionskedjan: odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget. GOTS­-märkningen gäller för naturfiberprodukter, garn, tyg och kläder samt förpackningsmaterial. Två olika märkningar förekommer; en produkt som bär GOTS märket med nivån 'organic' måste innehålla minst 95% certifierad ekologisk fiber. En textilieprodukt med märkningen 'gjord med ekologisk' måste innehålla minst 70 % ekologisk fiberråvara. Konstgödsel och GMO är förbjudet i alla stadier. Kriterierna omfattar även regler för användandet av kemikalier i odling och beredning.

Se alla våra GOTS-certifierade varor här - GOTS
Läs mer om GOTS. (länk)

 

Soil association

Soil Association är Storbritanniens ledande certifierande välgörenhetsorganisation som främjar och utvecklar hållbara ekologiska strategier för livsmedel, jordbruk och andra produkter. Soil Association hade en ledande roll i utvecklingen av Global Organic Textile Standards (GOTS), se ovan. Soil Associations standard fastställer strikta riktmärken för ekologisk livsmedelsproduktion, förpackning, djurskydd, naturvårdsavtal, rester och tillsatser i syfte att garantera kvaliteten på produkter med ekologisk märkning. För att mat ska få märkas som ekologisk med Soil Associations logo så måste minst 95% av ingredienserna vara av ekologiskt ursprung.

Se alla våra Soil Association-certifierade varor här - Soil Association
Läs mer om Soil Association. (länk)

 

FAIRTRADE

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som syftar till att bidra till förbättrade arbets­ och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor genom kriterier för lönenivå, ett minimipris som överskrider produktionskostnaderna och långsiktiga handelsavtal. Produktionen sker under förhållanden som följer de mänskliga rättigheterna. Fairtrade certifierar produkter som t.ex. kaffe, te, kakao och frukt. Fairtrade är ingen ekologisk certifiering, men 60% av de Fairtrade­certifierade produkterna som säljs i Sverige är ekologiska eftersom de är dubbelcertifierade. Internationellt är cirka 30 % av producenterna av Fairtrade ekologiskt certifierade enligt KRAV:s regler.

Se alla våra Fairtrade certifierade varor här - Fairtrade
Läs mer om Fairtrade. (länk)

 

USDA ORGANIC

US Departement of Agricultural (USDA) är USA:s jordbruksdepartement och består av 29 byråer som betjänar det amerikanska folket på mer än 4500 platser i landet och utomlands. USDA Organic är en märkningsterm för livsmedel eller andra jordbruksprodukter som har producerats enligt de amerikanska ekologiska bestämmelserna. Standarderna kräver integration av kulturella, biologiska och mekaniska metoder som främjar kretsloppet av resurser, främjar ekologisk balans och bevarar den biologiska mångfalden. Det innebär bland annat att ekologiska verksamheter måste behålla eller förbättra mark- och vattenkvaliteten samtidigt som de bevarar våtmarker, skogar och djurliv. Syntetiska gödningsmedel, avloppsslam, bestrålning och genteknik får ej användas. Alla ekologiska produkter måste skyddas från förbjudna ämnen och metoder från fältet till slutförsäljningspunkten, oavsett om det är en rå jordbruksvara eller en bearbetad produkt med flera ingredienser.

Se alla våra USDA certifierade varor här - USDA Organic
Läs mer om USDA Organic. (länk)

 

FSC

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council. FSC utvecklar regler och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen. Den som vill följa reglerna kan certifiera sitt skogsbruk. Systemet är frivilligt och globalt. FSC har tio grundprinciper som gäller för alla certifieringar i hela världen. Dessa inkluderar bl.a. att lagar om ägande­, nyttjanderätter och urbefolkningars rättigheter följs, att skogsbruket förstärker det lokala samhället och arbetarnas välfärd, och att det finns en plan för hur intensivt man kan bruka marken, bevarande av biologisk mångfald, vattenresurser och urskog. I Sverige finns FSC­-märkta trädgårds­ och kontorsmöbler, grillkol, trägolv och förpackningar och papper.

Se alla våra FSC certifierade varor här - FSC
Läs mer om FSC. ​(länk)

 

International Standards (ASTM) 

ASTM står för American Society for Testing and Materials och är känd som den största frivilliga organisationen för utveckling av standarder i världen. Idag finns det ca 12.000 ASTM standarder som används världen över för att förbättra produkternas kvalitet, öka säkerheten, underlätta marknadstillträde och handel, och bygga upp konsumenternas förtroende. ASTM International har t. ex. etablerat säkerhetskrav för leksaker som är avsedda att användas av barn under 14 års ålder.

Läs mer om ASTM. (länk)

 

KBT

KBT är en tysk märkning (på engelska: Controlled Biological­ Organic­ Breeding of animal, på svenska: Kontrollerad Biologisk och Ekologisk uppfödning av djur.) Det tyska certifikatet är strikt och reglerar allt från marken djuren betar på till spinnandet av garnet. KBT­certifikatet garanterar att den ekologiska ullen kommer från får som betar på gräsfält som är fria från kemisk gödning och kemiska bekämpningsmedel. KBT­certifieringen garanterar även att fåren inte behöver utstå mulesing. Ullen är alltså mulesingfri! Mulesing är ett smärtsamt ingrepp som görs på fåret för att undvika insektsangrepp. Tvättningen av ullen görs med skonsamma rengöringsmedel. Blekning är förbjudet. Spinningen görs med en biologisk spinningolja. Infärgningen sker med giftfria mineralfärger som varken skadar fibrer eller framkallar allergier. Garnet får inte genomgå någon form av kemisk eller syntetisk behandling.

 

IMO

The Institutet för Marketecology (IMO) är ett mycket erfaret internationellt organ för inspektion, certifiering och kvalitetskontroll av ekologiska, miljövänliga och socialt ansvarsfulla produkter. IMO är en global partner för att säkerställa hög hållbar och etisk prestanda. IMO har varit verksamt inom området för ekologisk certifiering i mer än 20 år. Idag är IMO också känt som pionjär inom sektorerna för naturliga textilier, trä, skogsbruk, fiske, vattenbruk, rättvis handel och övervakning av socialt ansvarstagande. IMO har ett gott rykte för sina framgångsrika insatser i främjandet av regional utveckling.

Läs mer om IMO. (länk)

 

European Safety Standards (EN 71)

Den Europeiska standarden EN 71 etablerades 1990 och anger säkerhetskrav för leksaker. Enligt lag måste alla leksaker som säljs inom EU överensstämma med EN 71 standarden. 

 

CE-­MÄRKNING   

CE­-märket finns på en rad olika produkter. Hjälmar, leksaker och glasögon är exempel på produkter som måste vara CE­-märkta för att få säljas. Genom att sätta CE­-märket på sin produkt visar tillverkaren att produkten uppfyller EU:s säkerhetskrav. CE-märket är en säkerhetsstämpel som ger varor fritt tillträde till det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES (dvs. EU, Island, Norge och Liechtenstein). Tanken med CE-­märket är nämligen inte bara att skydda konsumenterna utan också att underlätta den fria rörligheten för varor på EU:s inre marknad. 

Läs mer om CE­-märkningen. (länk)

 

REACH 

Reach är en förordning för Europeiska unionen, som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa samt miljön. Reach ökar samtidigt konkurrenskraften inom EU:s kemikalieindustri och främjar alternativa metoder för en farlighetsbedömning av ämnen för att minska antalet djurförsök. I princip gäller Reach för alla kemiska ämnen både inom industriell behandling och vardagliga produkter. Därför inverkar förordningen på de flesta företag över hela EU. Reach lägger bevisbördan på företagen. För att uppfylla kraven i förordningen måste företag identifiera och hantera de risker som är kopplade till de ämnen de tillverkar och saluför inom EU. De måste uppvisa för Echa hur ämnet kan användas säkert och de ska meddela tillämpliga riskhanteringsåtgärder till användarna. Om riskerna inte kan hanteras kan myndigheterna begränsa användningen av ämnena på olika sätt. På lång sikt bör de flesta farliga ämnen ersättas med mindre farliga alternativ. Reach står för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007.

Läs mer om REACH. (länk)

 

Källa: Naturskyddsföreningen, Kemi.seKemikaliedetektivenREACHMedveten konsumtion, EU-upplysningen

Standardvy | Byt till Mobil vy